Saturday, February 10, 2007

Bagal

BAGAL ( MULE )
Bagal adalah keturunan persilangan antara keledai jantan dan kuda betina. Bagal dapat mengangkut beban yang berat melalui pegunungan dengan lebih mudah daripada kuda, keledai, atau unta.
Pada masa pemerintahan Raja Daud, bagal terbaik dipilih untuk ditunggangi oleh raja-raja, pejabat-pejabat, dan pemimpin-pemimpin tentara. Bagal juga digunakan sebagai kendaraan dalam peperangan. Sayangnya perilaku binatang ini terkadang tidak dapat diduga.
Absalom memberontak melawan ayahnya, Raja Daud, dan berusaha menjadi raja di istananya. Pada suatu hari, ketika ia sedang menunggangi bagal di hutan, rambutnya yang panjang tersangkut di dahan pohon yang besar. Ia tergantung di dahan itu sementara bagalnya terus berlari. Pasukan tentara Daud menemukan Absalom di sana dan membunuhnya ( 2 Sam 18:9-15 )

No comments:

Blog Archive

LIMPINGEN BLOG