Tuesday, January 16, 2007

Lembu

LEMBU ( OXEN )

Adik-adik, bila kalian melihat pertanian, Lembu adalah binatang yang sangat kuat dan binatang pekerja yang penting di lahan pertanian. Lembu digunakan untuk transportasi dan irigasi. Dua ekor lembu dipasangkan dengan sebatang kayu, yang disebut kuk, yang membuat mereka bekerja berdampingan menarik bajak atau kereta barang. Kereta barang yang sangat berat sering membutuhkan beberapa pasang lembu. Lembu ini menarik lebih kuat dari kuda. Amsal mengatakan bahwa “Kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil.” ( Amsal 14:4 ). Lembu ini diciptakan Tuhan untuk membantu manusia di dalam hasil pertanian. Binatang ternak ini juga dimakan dagingnya. Yang wanita diambil susunya.
Pada jaman Alkitab, lembu dipersembahkan sebagai korban. Mereka begitu berharga sehingga jika seekor lembu berkeliaran jauh, siapa pun yang menemukannya diharuskan oleh hukum untuk mengembalikannya kepada pemiliknya.
Tuhan berbicara kepada Elia dan menyuruhnya untuk mengurapi Elisa sebagai nabi yang akan menggantikan dia. Ketika Elia menemukan Elisa, Elisa sedang membajak ladangnya dengan dua belas pasang lembu. Sebelum mengikuti Elia, Elisa menyembelih lembu-lembu itu, memasaknnya dan memberikannya kepada orang-orang untuk dimakan (1 Raj 19:19-21)

No comments:

LIMPINGEN BLOG