Tuesday, January 16, 2007

Katak

KATAK ( FROG )

Biasanya, katak tinggal di aliran sungai, kanal, dan kolam. Katak yang disebutkan dalam Alkitab hidup di Mesir, di daerah Sungai Nil yang basah dan subur. Katak dalam jumlah besar selalu muncul ditepi Sungai Nil setelah permukaan air surut pada pertengahan bulan Desember. Katak dianggap sebagai binatang keramat oleh orang Mesir. Dalam kitab Wahyu, katak melambangkan roh jahat.
Allah menimpakan sepuluh tulah ke tanah Mesir setelah Firaun menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Tulah yang kedua adalah tulah katak. Ketika Harun mengulurkan tangannya ke atas air di Mesir, katak-katak bermunculan, menutupi tanah dan memenuhi bahkan ruangan atas di rumah-rumah ( Keluaran 8:1-12 )

No comments:

LIMPINGEN BLOG